Rekisteriseloste

Koodiviidakko Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Koodiviidakko Oy
Kansankatu 53, 90100 Oulu
puh. +358 10 387 7050

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Koodiviidakko Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Koodiviidakko Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Koodiviidakko Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Koodiviidakko Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

Koodiviidakko käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Koodiviidakko Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä sekä Suomen Asiakastieto Oyj:n ja Alma Talent Oy:n tietopäivitysten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koodiviidakko Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.


Koodiviidakko Oy:n rekrytointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Koodiviidakko Oy (Y-tunnus: 1939962-1)
Kansankatu 53, 90100 Oulu
puh: +358 10 387 7053

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaisa Mikkelä
Kansankatu 53, 90100 Oulu
Sähköposti: kaisa.mikkela(at)viidakko.fi

3. Rekisterin nimi

Työhakemukset

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Työhakemusten käsittely

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Työhakemus ja siihen liittyvät tiedot
  • Muut työnhakijan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työhakemuslomake sekä työhaastattelu ja hakemisprosessiin liittyvät sähköpostin vaihto.

7. Tietojen luovutus, siirto ja säilytys

Tietoja säilytetään ja käsitellään EU:n ulkopuolella. Käsittely täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Privacy Shieldin vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. Työhakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on talletettu Amazonin palvelimille Yhdysvaltoihin. Palvelimet täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset samoin kuin Privacy Shieldin vaatimukset. Tiedot siirretään aina salattuna. Tietoihin pääsevät vain sellaiset Koodiviidakon työntekijät, joiden on työtehtäviensä vuoksi päästävä tietoihin.

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on tämän lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista sekä tietojensa poistamista.

Asiantuntijamme / Myynti

Sähköposti: moi(at)viidakko(dot)fi
Puhelin:

+358 10 387 7053
(vaihde)

8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Tarkemmat yhteystiedot ›

Tekninen tuki

Sähköposti: tuki(at)viidakko(dot)fi
Puhelin:

Marketing Cloud™ -tuotteet:
Postiviidakko, Sivuviidakko,
ViidakkoStore, ViidakkoCEM,
LianaMobile

+358 10 387 7050 

Liana PR Cloud™ -tuotteet:
ePressi, ViidakkoMonitor

+358 10 387 7051 

(arkisin klo 9-17)

8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min


Rekrytointi

Puhelin: +358 50 482 1441

 

Laskutus ja talousasiat

Sähköposti: laskutus(at)viidakko(dot)fi