Lisää asiakastarinoita

Case Sinebrychoff

Case Sinebrychoff Terttu Niutanen Ihmisten huomion herättäminen on nykyään vaikeaa. Postiviidakon ja Sivuviidakon avulla olemme kuitenkin nyt askeleen lähempänä tätä tavoitetta. Terttu Niutanen Viestintäpäällikkö, Sinebrychoff

Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja. Yritys halusi ylläpitää asemaansa hyvänä yhteistyökumppanina ja Suomen johtavana panimoalan yrityksenä. Tästä seurauksena yritys päätti vahvistaa asiakassuhteitaan kehittämällä sähköistä asiakasviestintäänsä. Sinebrychoff valitsi digiprojektinsa kumppaniksi Koodiviidakon.

Lue lisää

Case Muistojen Nikkilä

Case Muistojen Nikkilä Pilvi Nummi Somen seuraaminen ViidakkoMonitorilla on helppoa ja tehokasta, joten voin nyt keskittyä varsinaiseen tutkimustyöhön, kuten aineiston analysointiin. Pilvi Nummi Arkkitehti, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Muistojen Nikkilä on yhteisöllinen tiedonkeruuprojekti, jonka tavoitteena on kerätä ja jakaa ihmisten muistoja Sipoon Nikkilästä, erityisesti kylän vanhoista rakennuksista ja paikoista. Tärkein edellytys tiedonkeruun toteuttamiseen somen puolella oli mediaseurantapalvelun käyttöönotto: julkaisujen seuraaminen ja kerääminen ilman työkalua olisi ollut käytännössä mahdotonta. ViidakkoMonitor otettiin projektissa käyttöön kesäkuussa 2016, minkä jälkeen tutkimuksessa on voitu keskittyä enemmän tiedon analysointiin.

Lue lisää

Case FINE

Case FINE Elina Antila Oman verkkosivuston kehittäminen vaatii jatkuvaa hereilläoloa ja tulevaisuuden ennakointia. Sivuviidakon avulla meillä on entistä parempi mahdollisuus vastata tulevaisuuden haasteisiin ja kehittää sivujamme entistä paremmiksi. Elina Antila Viestintäpäällikkö, FINE

FINE on finanssialalla toimiva organisaatio, johon kuuluvat neuvontatoimistona toimiva Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, sektorikohtaiset johtokunnat sekä hallitus. Nettisivuista on tullut FINElle yksi tärkeimmistä kanavista tavoittaa kuluttajat, joten sivuston on oltava helppokäyttöinen ja ammattimaisesti rakennettu. FINEn sivustouudistuksen tavoitteena oli luoda käyttäjäystävällinen sivusto, josta oleellinen tieto löytyisi helposti ja nopeasti. Uudistus toteutettiin Sivuviidakon avulla.

Lue lisää

Case Viasat

Case Viasat Tero Lintunen Automaatioiden käyttöönoton myötä olemme onnistuneet aktivoimaan suhteessa enemmän Viaplay -käyttäjiä kuin aiemmin. Tero Lintunen Operations Manager, Viasat Finland

Viasat on ruotsalaisen MTG-konsernin omistama digitaalisia satelliitti-TV-kanavia välittävä yritys. Viasatin aiemmin käyttämä sähköisen markkinoinnin työkalu koettiin kankeaksi eikä se vastannut asiakasviestinnän tarpeisiin. Kehittääkseen asiakasviestintäänsä Viasatilla päädyttiin markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankintaan.

Lue lisää

Case Etu

Case Etu Minna Wikström Digitalisointi on nykypäivänä ainoa tapa, jolla voi vähentää manuaalisen työn määrää. Jos kanavat eivät ole kunnossa ja työkalut puuttuvat, emme pysty toimimaan tehokkaasti. Minna Wikström Viestintäpäällikkö, Etu

Etu on tuote- ja palvelukaupan yhdistys, joka toimii kymmenien kaupan alan järjestöjen ja noin 400 jäsenyrityksen edunvalvojana. Etu toteutti mittavan brändi- ja strategiauudistuksen, ja digitalisoi samalla toimintonsa lisätäkseen edunvalvontatyönsä vaikuttavuutta. Yhdistys otti käyttöönsä ePressi-tiedotejakelun, ViidakkoMonitor-mediaseurannan, Postiviidakko-uutiskirjetyökalun ja Sivuviidakko-verkkosivualustan. Keskittämällä toimintonsa samoihin järjestelmiin yhdistys on tehostanut edunvalvontatyötään sekä kasvattanut toimintansa näkyvyyttä ja kiinnostavuutta mediassa. 

Lue lisää

Case OSAO

Case OSAO Marsa Jurvakainen Jos ei olla verkossa, ei olla olemassa. Tämän vuoksi tarvittiin uudet, päivitetyt nettisivustot lisäämään tietoisuutta. Marsa Jurvakainen Viestintäpäällikkö, OSAO

OSAO on monialainen ammattiopisto, joka kouluttaa osaavia ammattilaisia työmarkkinoille. OSAOn kohderyhmä on enenevissä määrin verkossa, joten hyvä online-näkyvyys on elintärkeää opistolle. OSAOlla päätettiin aloittaa digiuudistus, jonka myötä päivitettiin olemassa olevat verkkosivustot. Uudet verkkosivut rakennettiin Sivuviidakko-alustalle, joka mahdollisti halutun ulkoasun ja toimintojen rakentamisen ilman kompromisseja.

Lue lisää

Case Rakennusteollisuus RT

Case Rakennusteollisuus RT Tanja Määttänen Semanttinen seuranta oli vielä hyvin uusi ominaisuus, kun otimme työkalun käyttöön, joten alkuun meitä hieman jännitti sen käyttäminen. Ominaisuus on kuitenkin ylittänyt odotuksemme moninkertaisesti. Tanja Määttänen Tiedottaja, Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. Etsiessään uutta monipuolisempaa mediaseurantapalvelua, yhdistys tutustui ViidakkoMonitoriin, joka erottautui muista kattavan printtimedian sekä uuden semanttisen seurannan ansiosta.

Lue lisää

Case Kreab

Case Kreab Lauri Hyppölä Arvostamme sitä, että ePressin alustan käytettävyys on huippuluokkaista, toimittajatietokannat ovat kunnossa ja että palvelun kautta onnistuvat myös kansainväliset jakelut. Lauri Hyppölä Viestintäkonsultti, Kreab

Kreab on talous- ja sijoittajaviestintään, yritys- ja yhteisöviestintään sekä yhteiskuntasuhteisiin ja edunvalvontaan erikoistunut viestintätoimisto. Tehostaakseen asiakkaidensa viestien läpimenoa ja näkyvyyttä mediassa Kreab otti käyttöön ePressi-tiedotejakelupalvelun. Palvelun avulla yritys on saanut lähes kaikki tiedotteensa läpi mediassa, ja ne on noteerattu Suomen tärkeimmissä talous- ja yleismedioissa.

Lue lisää

Case KoL

Case KoL Jaana Nuottanen Vaikka tahtoa olisi, hektisen arjen keskellä asioiden seuraamiseen on käytettävissä yhä vähemmän aikaa. Mediaseurantapalvelun avulla tiedän, milloin ja missä edunvalvontaamme tarvitaan. Jaana Nuottanen Toiminnanjohtaja, Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistojen liitto KoL on edunvalvontajärjestö, joka toimii kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liitossa kiinnostuttiin mediaseurantapalvelun hyödyntämisestä, sillä alan edunvalvojana liiton täytyy pystyä seuraamaan koko sektorin kehitystä ja ajankohtaisia asioita.

Lue lisää

Case Businesslike

Case Businesslike Marju Vuorensalmi Sähköinen uutiskirje tuntui luontevalta ja modernilta askeleelta kiireisten HR-ihmisten arkeen Marju Vuorensalmi Johtava konsultti/partneri, Businesslike Oy

Businesslike Oy on positiivisesti ryhdikäs ja jämäkästi mutkaton auktorisoitu rekrytointiin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut ammattilainen. Yritys toteutti pitkään asiakkailleen suunnattua printti-asiakaslehteä. Vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeita yritys päätti ottaa kuitenkin käyttöönsä sähköisen uutiskirjeen. Kartoitettuaan uutiskirjetyökaluja Businesslike päätyi valitsemaan Postiviidakon.

Lue lisää

Case Technopolis

Case Technopolis

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija, joka tarjoaa joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja sekä niihin liittyviä palveluja kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Kokeneena mediaseurannan tekijänä Technopolis halusi löytää laadukkaan ja ominaisuuksiltaan kattavan palvelun, ja valitsi käyttönsä Koodiviidakon mediaseurantatyökalun ViidakkoMonitorin. Mediaseuranta on Technopolikselle korvaamaton apu julkisuuskuvan hahmottamisessa ja antaa tukea viestintätoimenpiteiden suunnitteluun.

Lue lisää

Case Hyvinvointistudio Lupaus

Case Hyvinvointistudio Lupaus

Hyvinvointistudio Lupaus on liikunta-, ravinto- ja hyvinvointipalveluita tarjoava pk-yritys pääkaupunkiseudulta. Vaikka Lupauksessa tehdään viestintää ja markkinointia pääsääntöisesti omin voimin, yritys halusi hyödyntää tiedottamisessa ulkopuolista apua. Yhteistyökumppaniksi Lupaus valitsi Koodiviidakon, jonka tiedotejakelupalvelun kautta yritys lähetti ensimmäisen tiedotteensa.

Lue lisää

Case Sexpo

Case Sexpo

Sexpo-säätiö on suomalaisten seksuaalista hyvinvointia edistävä organisaatio, jonka toimintaan kuuluu muun muassa seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvä neuvonta, terapia sekä konsultointi. Sexpo halusi saada äänensä kuuluviin kaiken informaatiotulvan seasta ja alkoi hyödyntämään ePressi-tiedotejakelupalvelua lehdistötiedotteidensa jakelussa.

Lue lisää

Case SNK

Case SNK

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK) on valtakunnallinen nuorisokeskusten yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. SNK halusi viedä jumiin jääneen verkkosivu-uudistuksensa loppuun ja tehostaa sidosryhmäviestintäänsä personoiduilla uutiskirjeillä. Postiviidakko-uutiskirjetyökalun ja verkkosivuille toteutettujen integraatioiden avulla yhdistys on puolessa vuodessa liki kaksinkertaistanut tilaajakantansa.

Lue lisää