Lisämateriaalit

Whitepaper: Ketterä markkinoinnin automaatio – 8 askelta käyttöönottoon

Whitepaper: Ketterä markkinoinnin automaatio – 8 askelta käyttöönottoon

Markkinoinnin automaatio hyödyntää yrityksen keräämää tietovarantoa (Big Data) asiakaskokemuksen (Customer experience) parantamiseen. Tekniikan kehittyessä automaatiojärjestelmät ovat yhä useamman yrityksen saatavilla.

Ensimmäisissä automaatioprojekteissa on kuitenkin usein törmätty uudelle tekniikalle ominaiseen ongelmaan – raskaisiin IT-projekteihin ja pitkiin viivästyksiin käyttöönotossa. Ketterän markkinoinnin (Agile Marketing) -lähestymistavassa automaation hyödyt tuodaan organisaatioon vaiheittain jatkuvasti yrityksen prosesseihin mukautuen.

Kokosimme parhaat käytänteet automaatioprojektin käynnistämiseksi yhteen whitepaperiin.

Siirry lataamaan whitepaper

Markkinoinnin automaatio kuvina

Markkinoinnin automaatio kuvina

Mitä markkinoinnin automaatio tarkalleen on, mitä hyötyä siitä on yrityksille? Millä eri tavoin automaatiota voi käyttää hyödykseen? 18-sivuinen oppaamme vastaa näihin kysymyksiin havainnollistavin kuvin ja konkreettisin esimerkein. 

Siirry lataamaan opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinointi on nopeimmin kasvava digitaalisen markkinoinnin muoto – eikä syyttä. Se on oikein tehtynä erittäin tehokas ja kustannuksiltaan lyömätön.

Oppaasta löydät muun muassa:

  • Parhaat käytännöt uutiskirjeiden ja newslettereiden laadintaan
  • Lainsäädäntö ja toimintatavat
  • Tekniikan valinta ja teknologian haasteet
  • Runsaasti käytännön esimerkkejä
  • Yhteensä 80 sivua tehokasta informaatiota liiketoiminnan tueksi
Siirry lataamaan opas

Whitepaper: Sisältömarkkinointi – hypestä hallintaan?

Whitepaper: Sisältömarkkinointi – hypestä hallintaan?

Sisältömarkkinointi nousi muutama vuosi sitten todelliseksi ”buzzwordiksi” yritysten markkinointiviestinnässä. Pölyn laskeuduttua sisältömarkkinoinnin käytänteistä ja taktiikoista on tullut suurelle osalle yrityksiä arkipäivää. Mutta miltä tilanne näyttää sisältömarkkinointia tekevän yrityksen näkökulmasta? Mikä on tehokasta, tai osataanko ylipäätään mitata? Jaetaanko vastuuta, tarvitaanko apua? Entä millaisiin haasteisiin yrityksissä on törmätty?

Koodiviidakko toteutti alkuvuodesta 2015 asiakkailleen sisältömarkkinoinnin käytäntöjä, tavoitteita ja haasteita koskevan kyselyn, johon vastasi yhteensä 293 yritysedustajaa. Teimme tutkimuksen tuloksista koosteen, jossa käydään läpi sen olennaisimmat ja mielenkiintoisimmat löydökset sekä vedetään yhteen tutkimuksen antia.

Avaa whitepaper tästä