Kirjoitus

Vuosikertomus siirtyi verkkoon

Ota yhteyttä
Katso kuva Vuosikertomus siirtyi verkkoon Vuosikertomus verkossa on uusi kanava kertomuksen jakeluun, jota voidaan hyödyntää myös muiden perinteisempien kanavien tukena. Mobiilioptimoidulla toteutuksella varmistetaan, että kokonaisuus näyttää hyvältä ja toimii luotettavasti päätelaitteesta riippumatta.

Vuosikertomus on useille yrityksille vuoden tärkein julkaisu, johon tutustuvat monet yrityksille merkittävät tahot ja sidosryhmät, kuten sijoittajat, omistajat ja median edustajat. Perinteisemmän printtiversion ohella yhä useampi organisaatio on herännyt panostamaan myös vuosikertomuksen verkkoversioon, joka mahdollistaa monipuolisen ja vuorovaikutteisen toteutuksen.

Miksi viedä vuosikertomus verkkoon?

  • Riippumattomuus ajasta ja paikasta. Tärkeät sidosryhmät pääsevät kertomukseen käsiksi silloin, kun heille parhaiten sopii.
  • Sisällön monipuolinen esittäminen. Verkkovuosikertomuksessa informaatio voidaan esittää lukuisten eri tehokeinojen avulla hyödyntäen esimerkiksi animaatiota ja videota.
  • Monikanavaisuus. Vuosikertomus verkossa on uusi kanava kertomuksen jakeluun, jota voidaan hyödyntää myös muiden perinteisempien kanavien tukena. Mobiilioptimoidulla kertomuksella varmistetaan, että kokonaisuus näyttää hyvältä ja toimii luotettavasti päätelaitteesta riippumatta.
  • Dynaamisuus. Verkkovuosikertomus mahdollistaa dynaamisen toteutuksen: esimerkiksi sivun latautuessa muodostuva graafinen kuvaaja tai selaajan tekemien rajauksien perusteella näkyvät luvut, kuvaajat ja tiedot.
  • Digitaalinen jatkumo. Yhä suurempi osa yritysten viestinnästä on siirtynyt viime vuosina ja vuosikymmeninä online-ympäristöön. Myös vuosikertomusta koskeva tiedotus tapahtuu pitkälti digitaalisessa maailmassa, jossa on luontevaa ja saumatonta siirtyä vuosikertomukseen suoran linkin kautta klikkaamalla.
  • Analytiikka. Toisin kuin perinteisemmissä kanavissa, digitaalinen kanava jättää jäljen vuosikertomuksen selaajista. Yritys pääsee näkemään, kuinka paljon kertomusta luetaan sekä analysoimaan lukijakuntaansa. Kertomuksesta kiinnostuneet jättävät jälkeensä selausdataa, jonka avulla voidaan analysoida vuosikertomuksen onnistumista ja kehittää toteutusta eteenpäin.
  • Vuorovaikutteisuus. Selaaja voi poimia itselleen tärkeimmät asiat esimerkiksi sisällön keräilykorin ja pdf-generointien avulla. Halutessa selaajia voidaan myös osallistaa pyytämällä esimerkisi palautetta kertomuksesta tai toteuttamalla sivustolla kysely tai äänestys.
  • Ekologisuus. Digitaalinen toteutus on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Useinkaan verkkovuosikertomuksella ei täysin korvata perinteisempiä kanavia vaan tuetaan niitä.
  • Jakaminen ja Word-of-Mouth. Suurta suosiota nauttivat sosiaaliset mediat voidaan tuoda luontevasti osaksi verkkovuosikertomusta: jakamiseen kannustaminen ja keskustelun herättäminen siellä, missä lukijat ovat.

Esimerkkejä verkkovuosikertomuksista

Katso esimerkkejä Sivuviidakko-julkaisujärjestelmällä toteutetuista verkkovuosikertomuksista:

Case Componenta: vuosikertomus verkossa

Componenta julkaisi vuoden 2014 alkupuolella ensimmäisen verkkovuosikertomuksensa. Vuosikertomuksen tuominen verkkoon koettiin luontevaksi, sillä eri sidosryhmien tarvitsemat tiedot haetaan ja luetaan nykyisin pääasiassa online-ympäristössä. Yhtälailla edellytetään, että sijoittajille tarkoitettu informaatio ja viestintä on helposti saatavilla ja löydettävissä. Selailtavan pdf-tiedoston sijaan vuosikertomus haluttiin toteuttaa tavalla, joka palvelisi aidosti verkossa kertomusta lukevien tarpeita.

Ensimmäistä verkkovuosikertomusta toteutettaessa liikkeelle haluttiin lähteä maltillisesti ja toteuttaa vuosikertomus, joka on selkeä, helppokäyttöinen ja sisältää keskeiset tiedot Componentan toimintavuodesta 2013. Verkkovuosikertomuksen tekniseksi alustaksi valikoitui Sivuviidakko-julkaisujärjestelmä. Verkkovuosikertomuksen konsepti-, rakenne- ja graafisesta suunnittelusta sekä visuaalisesta ilmeestä vastasi viestintätoimisto Miltton, joka myös koordinoi projektia kaikkien osapuolten välillä. 

Kertomukseen toteutetun latauskirjaston avulla kävijä voi koota saatavilla olevista materiaaleista itselleen tärkeimmät tiedot ja muodostaa näin oman vuosikertomuksensa. Omaan pakettiin sisällytetyt osiot voi myös kätevästi tulostaa. Tätä vuosikertomukseen toteutettua latauskirjastoa on hyödynnetty myös Componentan viestinnässä, kun yhtiökokouksen osallistujille digipainatettiin vuosikertomuksen keskeinen sisältö.

 

Vuosikertomusprosessissa mukana olleilta saatu palaute on ollut positiivista ja lopputulosta on pidetty hyvänä. Yhteistyö osapuolten välillä sujui joustavasti ja tarvittavat korjaukset ja muutokset hoituivat nopeastiPirjo AarniovuoriManager, IR and External Communications, Componenta

Katso toteutus

Oletko kiinnostunut toteuttamaan oman tai asiakkaanne vuosikertomuksen verkossa? Ota yhteyttä Koodiviidakon digiviestinnän asiantuntijoihin tai tutustu tarkemmin Sivuviidakko-julkaisujärjestelmään.

Sivuviidakko on skaalautuva julkaisualusta, jonka päälle voidaan toteuttaa paljon muutakin kuin perinteisiä verkkosivustoja. Verkkovuosikertomusten ohella se taipuu muun muassa innovatiivisen yritysesittelyn alustaksi.

Ota yhteyttä

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

 

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

10 yleisintä harhaluuloa markkinoinnin automaatiosta

Aika on vihdoin kypsä markkinoinnin automaatiolle. Ennen kuin ryhdymme toimeen, karistetaan muutama markkinoinnin automaatioon yleisesti liitetty harhaluulo.

Lue lisää

5 syytä hyödyntää markkinoinnin automaatiota verkkokaupassa

Miksi markkinoinnin automaatiota kannattaa hyödyntää verkkokaupan markkinoinnissa? Kokosimme viisi hyvää syytä ja käytännön vinkkejä.

Lue lisää

Analytiikka mediaseurannassa

Mediaseurantapalvelun avulla organisaatio voi helposti pysyä ajan tasalla toiminnalleen tärkeistä aiheista. Pelkästään tiedon keräämisellä ei ole yksistään mitään arvoa, vaan arvokas data täytyy valjastaa hyötykäyttöön. Datan syvällinen analysointi ja ymmärtäminen on koko ajan yhä tärkeämpää.

Lue lisää

Kohti täysivaltaisempaa mediaseurantaa

Tuntuuko sinusta, että seurantojen luominen ja kohdentaminen on hankalaa ja työlästä? Perinteisesti mediaa seurataan avainsanojen pohjalta rakennettujen automaattisten seurantojen avulla. Uusi aihealuehaku tekee mediaseurannasta helpompaa ja tarkempaa.

Lue lisää

Tarkista nämä: 10 kohdan muistilista hyvään verkkoasiakaspalveluun

Nykyasiakas on kriittinen ja äänestää yhä helpommin (ja nopeammin) jaloillaan, jos ei löydä haluamaansa helposti ja saa tukea ja apua heti sitä tarvitessaan. Kulman takana odottaa kyllä useimmiten uusi palveluntarjoaja, ellei useampikin, joka on valmis jatkamaan siitä, missä edellinen epäonnistui.

Lue lisää