Kirjoitus

Verkkokauppa­kauppatutkimus 2011

Ota yhteyttä
Verkkokauppa­kauppatutkimus 2011 Verkkokaupan mahdollisuudet on kyllä ymmärretty yrityksissä, mutta vain harvassa yrityksessä verkkokaupan kehittämiseen on erikseen ohjattu henkilöresursseja.

Suuri osa verkkokaupoista on puuhastelua

Tutkimus paljastaa, että vain harva yritys kokee panostavansa verkkokauppaan riittävästi. Verkkokaupan mahdollisuudet on kyllä ymmärretty yrityksissä, mutta vain harvassa yrityksessä verkkokaupan kehittämiseen on erikseen ohjattu henkilöresursseja. Verkkokaupan kehittäminen ja ylläpito hoidetaankin useimmiten muun työn ohella, mistä johtuen siihen ei pystytä ajallisesti panostamaan tarpeeksi. Tekijöiltä ei myöskään löydy välttämättä riittävää osaamista, mikä asettaa merkittävät haasteet verkkokauppa-alustalle. Verkkokauppa-alustan tulee olla niin helppokäyttöinen, että sitä osaa käyttää kuka tahansa. Usein käytettävyyteen vaikuttavat myös omalla äidinkielellä olevat toiminnot.

Integroimalla verkkokauppa osaksi yrityksen myyntiputkea

Yrityksissä, joissa verkkokauppa on nähty mahdollisuutena, on herätty ymmärtämään myös verkkokaupan rooli osana myyntiputkea. Verkkokauppa ei ole enää irrallinen osa myyntiputkea, vaan tärkeä osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös asiakashallinta sekä markkinointi. Tästä johtuen vahvana trendinä näkyykin muiden järjestelmien, kuten CRM- ja kassajärjestelmien, integrointi osaksi verkkokaupparatkaisuja. Tällä hetkellä vain 20 % verkkokaupoista on olemassa jonkinlainen integraatio muihin yrityksen tietojärjestelmiin.

Sähköposti, Google ja Facebook kiinnostavat verkkokauppiasta

Verkkokauppiaat ovat ymmärtäneet, että markkinointi liittyy kiinteänä osana verkkokauppaan. Yleisimpänä markkinointikanavana on sähköposti, jonka avulla rakennetaan suhdetta asiakaskuntaan. Myös hakukoneiden, joista merkittävimpänä Google, tärkeys on ymmärretty. Vain harvassa yrityksessä osataan kuitenkaan tehdä jatkuvaa työtä löydettävyyden parantamiseksi. Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat verkkokauppiaita, ja näistä yksittäisenä kiinnostavaminpana nousi esiin Facebook. Tällä hetkellä sosiaalista mediaan käytetään vain markkinointiin ja tiedon välitykseen - varsinaiset Facebook –verkkokaupat ovat vasta tuloillaan Suomeen.

Kansainvälisyys pelottaa

Vain 62 % kyselyyn vastanneista verkkokauppiasta oli miettinyt kansainvälistymistä. Tämä on yllättävää, sillä Internet globaalina markkinointikanava tarjoaisi nopean ja edullisen tavan kansainvälistymiselle. Kansainvälistymisen houkuttelevuutta vähentää erityisesti logistiikan kalleus. Isoimmiksi koetut uhat verkkokauppiaille löytyivät samoin kansainvälisiltä markkinoilta. Iso osa vastaajista koki suuret kansainväliset verkkokaupat, jotka polkevat kaupoissaan tuotteiden hintoja, suurena uhkana omalle toiminnalleen.

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Lisää uutisia

Kuinka yritykset hyötyvät markkinoinnin automaatiosta?

Koodiviidakko toteutti toukokuussa 2017 kansainvälisen kyselytutkimuksen markkinoinnin automaatiosta. Kysely suunnattiin markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille, ja siihen vastasi yhteensä 421 yritysedustajaa.

Lue lisää

10 yleisintä harhaluuloa markkinoinnin automaatiosta

Aika on vihdoin kypsä markkinoinnin automaatiolle. Ennen kuin ryhdymme toimeen, karistetaan muutama markkinoinnin automaatioon yleisesti liitetty harhaluulo.

Lue lisää

5 syytä hyödyntää markkinoinnin automaatiota verkkokaupassa

Miksi markkinoinnin automaatiota kannattaa hyödyntää verkkokaupan markkinoinnissa? Kokosimme viisi hyvää syytä ja käytännön vinkkejä.

Lue lisää

Analytiikka mediaseurannassa

Mediaseurantapalvelun avulla organisaatio voi helposti pysyä ajan tasalla toiminnalleen tärkeistä aiheista. Pelkästään tiedon keräämisellä ei ole yksistään mitään arvoa, vaan arvokas data täytyy valjastaa hyötykäyttöön. Datan syvällinen analysointi ja ymmärtäminen on koko ajan yhä tärkeämpää.

Lue lisää

Kohti täysivaltaisempaa mediaseurantaa

Tuntuuko sinusta, että seurantojen luominen ja kohdentaminen on hankalaa ja työlästä? Perinteisesti mediaa seurataan avainsanojen pohjalta rakennettujen automaattisten seurantojen avulla. Uusi aihealuehaku tekee mediaseurannasta helpompaa ja tarkempaa.

Lue lisää